ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562
04 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
23 ธ.ค. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
30 พ.ย. 62 การทดสอบการอ่านออก-เขียนได้ ระดับชั้น ป.1-6
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
04 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว