ผู้บริหาร

นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 174615
Page Views 210292
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเกาะสิเหรํ จัดโครงสร๎างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู๎ หลักสูตรโรงเรียนเกาะสิเหร่พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕7) ดังแสดงในตาราง