ผู้บริหาร

นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 174635
Page Views 210312
ข้อมูลนักเรียน

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.88 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.7 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.68 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.4 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.53 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.78 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.1 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.06 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.74 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.22 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.8 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.29 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.52 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.7 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.36 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.31 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.33 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.61 KB
*****รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.01 KB
*****รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.31 KB
*****รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.79 KB
*****รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.96 KB
*****รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.12 KB
*****รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.28 KB