ผู้บริหาร

นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2015
ปรับปรุง 16/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 191164
Page Views 236285
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
2 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
6 โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้
7 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
8 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
9 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 0-7634-6798
10 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
11 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
12 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง
13 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
14 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง 076-260-448,076-260-444,08-1732-1927
15 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
16 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง 076529104
17 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 076-609206
18 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง 076530003
19 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
20 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
21 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง
22 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 076620144
23 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 08-9956-4588 e-mail : bannaithonschool@gmail.com
24 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
25 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
26 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 076 324482
28 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
29 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง
32 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
33 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
34 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
35 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง
36 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 076-616165
37 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
38 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-76-206-258
39 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
40 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
41 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต
42 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต
43 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
46 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-222654
49 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
51 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
57 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต 076-614087
59 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
60 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
61 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
62 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 076391104
66 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
68 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
69 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
70 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1214
71 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
72 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
74 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต