ผู้บริหาร

นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2015
ปรับปรุง 13/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 182569
Page Views 222784
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
2 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
6 โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้
7 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
8 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
9 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 0-7634-6798
10 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
11 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
12 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง
13 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
14 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง 076529104
15 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
16 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 076-609206
17 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง 076-260-448,076-260-444,08-1732-1927
18 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง 076530003
19 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
20 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง
21 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 076620144
22 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
23 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 08-9956-4588 e-mail : bannaithonschool@gmail.com
24 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
25 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
26 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 076 324482
28 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
29 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง
32 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
33 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
34 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง
35 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
36 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง
37 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 076-616165
38 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
39 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-76-206-258
40 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
41 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
42 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต
43 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-222654
46 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
49 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
51 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
57 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
59 โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต 076-614087
60 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
61 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
62 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
66 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
68 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
69 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
70 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 076391104
71 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1214
72 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
74 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
75 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต