ผู้บริหาร

นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 174630
Page Views 210307
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
2 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
6 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
7 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 0-7634-6798
8 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
9 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
10 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
11 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
12 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
13 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง 076529104
14 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
15 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 076-260077
16 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง 076-260-448,076-260-444,08-1732-1927
17 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง
18 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง 076530003
19 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
20 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 076620144
21 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
22 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง
23 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
24 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
25 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 08-9956-4588 e-mail : bannaithonschool@gmail.com
26 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 076 324482
28 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง
29 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง
32 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
33 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
34 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
35 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
36 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง
37 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-76-206-258
38 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 076-616165
39 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
40 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
41 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
42 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต
43 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
46 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
49 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-222654
51 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
57 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
59 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
60 โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต 076-614087
61 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
62 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
66 โรงเรียนบ้านนาบอน วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 076391104
68 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1214
69 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
70 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
71 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
72 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
74 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
75 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
76 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต