ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑารัตน์ ทองรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,20:47  อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยประกอบจังหวะ เพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.1 KB

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,20:47   อ่าน 15 ครั้ง