ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.55 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 477.42 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.2 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.9 KB