ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปยอดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ ยอดรวมทั้งสิ้น 840,230.75 บาท (อ่าน 53) 23 มิ.ย. 60
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข เสร็จสิ้นแล้วไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น (อ่าน 54) 21 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (อ่าน 413) 19 ส.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 503) 24 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 475) 10 ก.พ. 59
คำสั่ง มอบหมายงานครูประจําชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 506) 09 ก.พ. 59
คำสั่ง การแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน (อ่าน 561) 09 ก.พ. 59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ (อ่าน 557) 22 ธ.ค. 58
แบบอาคารเรียน 318ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว (อ่าน 808) 15 ธ.ค. 58
แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (อ่าน 495) 15 ธ.ค. 58
รายละเอียดมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ (อ่าน 463) 15 ธ.ค. 58
งานจ้างการก่อสร้างแบบอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ (อ่าน 515) 15 ธ.ค. 58