ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
โรงเรียนเกาะสิเหร่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน depa Young Maker Space development
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 62
ประกาศ ประกวดราคาก่สร้างส้วมนักเรียนชาย 4
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 62