ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
โรงเรียนเกาะสิเหร่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน depa Young Maker Space development
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 62
ประกาศ ประกวดราคาก่สร้างส้วมนักเรียนชาย 4
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 62
เปิดลานกีฬาให้ประชาชาชน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 61
แผนบูรณาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 61
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง แล้วเสร็จ ไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 61
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สพป.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 60
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 60
สรุปยอดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ ยอดรวมทั้งสิ้น 840,230.75 บาท
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 60
โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข เสร็จสิ้นแล้วไม่ปรากฎการร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 60