ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง การเลื่อนการรับมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
โรงเรียนเกาะสิเหร่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน depa Young Maker Space development
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62