ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 นายกิตธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะ ได้นิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,11:03   อ่าน 32 ครั้ง