ผู้บริหาร

นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 174604
Page Views 210281
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น วรวิทู
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2478 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายเอก ตันหิรัญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน สมวงศา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสน พวงปราบ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม กูสลามัต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ณ ถลาง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ สุทธิกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประมุข ตันจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภูมิ มังสุรีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-ปัจจุบัน