ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการบริหารจัดการขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเกาะสิเหร่ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและชุมชนใกล้เคียงในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะภายในโรงเรียนเกาะสิเหร่ ให้มีความยั่งยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ จึงได้นำหลักการบริหารจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ได้แก่ Reduce - ลดการใช้, Reuse - ใช้ซ้ำ, Recycle - นำมาใช้ใหม่ ให้เข้ากับระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนเกาะสิเหร่ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีนำไปสู่การเป็น โรงเรียนที่ปลอดขยะอย่างยั่งยืนต่อไป
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 168 ครั้ง