ข่าวประชาสัมพันธ์
แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 ที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 66
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
แสดงความยินดี ด.ช.ธีระภัทร ช่างวาด ได้รับโล่รางวัลนักกีฬาผู้ทำชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้รับรางวัล วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชนินทร์พร จันทร์แก้ว
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปิยะนันท์ จิตบำรุง
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฑารัตน์ ทองรอด
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นางภัทรธนน ชัมพูทนะ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ไลลา นุ้ยโส๊ะ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคัดลายมือ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
แสดงความยินดี ด.ญ.อนัญลักษณ์ รัตนพันธ์ เกียรติบัตร เด็กดี ศรีเสมา : ผอ.เขต จูเนียร์ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
โรงเรียนปลอดภัย ประกันภัยในสถานศึกษษ ประจำปี พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดี น.ส.ไลลา นุ้ยโส้ะ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65