ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ดำเนินการแจกนม อุปกรณ์การเรียน ส่งใบงาน รับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนของชั้น อ.2-ป.6 และนัดหมายส่งใบงาน รับอุปกรณ์การเรียนในชั้น ม.1-3 ตามมาตรการ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูไลลา นุ้ยโส๊ะ ในการรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-31มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในการรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อม สภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
โรงเรียนเกาะสิเหร่ผ่านมาตรฐานของสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี ในการรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นและคุณครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในการรับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละกลุ่มเครือข่าย ประจำการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัล การเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
โรงเรียนเกาะสิเหร่ ขยายเวลาปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64