ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2,ชั้นประถมศึกษาปีที่1,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ได้ที
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเกาะสิเหร่ เรื่อง การเลื่อนการรับมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
โรงเรียนเกาะสิเหร่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน depa Young Maker Space development
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 62