ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
กำหนดมอบตัวนักเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์ เท่านั้น)
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
โครงการการบริหารจัดการขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
ประกาศจากสำนักงาน สพป.ภูเก็ต เรื่องการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบ ป.6 และ ม.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
โรงเรียนเกาะสิเหร่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน depa Young Maker Space development
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 62