ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมณฑา มุกดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sumontamookda@gmail.com
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,20:06  อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง22202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,20:06   อ่าน 207 ครั้ง